logo

::: Witaj, dzisiaj jest
Nawigacja » Strona główna » Wydarzenia » Panel dyskusyjny pt. "Postawy i zachowa..."

Panel dyskusyjny pt. "Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy"

« Powrót

W obliczu dziejących się obecnie, gwałtownych zmian na rynku pracy obszar ten wymaga ciągłego monitorowania, które pozwoliłoby na adekwatne stosowanie ustawowych instrumentów oraz podejmowanie trafnych oddolnych inicjatyw. Próbą zmierzenia się z tym problemem było zorganizowane przez SSIP we współpracy z Instytutem Rynku Pracy - Fundacją Nowy Staw sympozjum. Odbyło się ono 26 marca w Auli Muzykologii w formie panelu dyskusyjnego, podczas którego zaproszeni goście: Bohdan Rożnowski, Krzysztof Markowski, Józef Sobocki i Konrad Konefał zaprezentowali wyniki swoich analiz i badań dotyczących lokalnego rynku pracy. Najnowsze dane o funkcjonowaniu pracowników, pracodawców i młodzieży, zebrane w toku dwuletnich badań opinii, postaw, planów, zostały zaprezentowane słuchaczom w sposób żywy i przystępny. Nad utrzymywaniem błyskotliwego tonu czuwał Konrad Konefał, który wcielił się równocześnie w uczestnika i moderatora dyskusji. Rezultaty swoich badań autorzy zebrali w "Postawach i zachowaniach uczestników lokalnego rynku pracy" - publikacji analitycznej o profilu raportu z badań. Sam panel stał się natomiast wyśmienitą okazją do syntetycznego przedstawienia wielu interesujących aspektów przedmiotu badań i poszerzenia publikacji o refleksję teoretyczną i płynące z niej wnioski. Występujący przykładali wielką wagę by ich wypowiedzi zawierały jak najwięcej praktycznych treści, tak by młodzi słuchacze mogli bazować na swoim własnym doświadczeniu oraz nie mieli oporów przed aplikacyjnym wykorzystaniem najnowszych rezultatów badań.

Bohdan Rożnowski jest adiunktem w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W obszarze jego zainteresowań naukowych leży szeroko rozumiana problematyka rynku pracy, migracje, rozwój zasobów ludzkich. Jest ekspertem w dziedzinie wartościowania pracy i negocjacji.

Krzysztof Markowski, mgr psychologii, dr ekonomii KUL, adiunkt w Katedrze Zarządzania Organizacjami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy, zarządzaniu zasobami ludzkimi, przywództwie w zespole oraz we wspieraniu rozwoju liderów i kompetencji menadżerskich. Jest ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. zasobów ludzkich. Do innych jego zainteresowań należą: innowacyjność oraz zarządzanie finansami w małych i średnich firmach.

Józef Łobocki jst adiunktem w Zakładzie Bankowości w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego specjalnością naukową jest mikroekonomia i zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Dorobek naukowy obejmuje szeroko rozumianą problematykę rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zagadnienia społecznej gospodarki rynkowej. Jest sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Konrad Konefał jest koordynatorem projektów badawczych w Instytucie Rynku Pracy oraz doktorantem w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania koncentrują się wokół badań nad migracjami, postawami młodzieży i pracowników na rynku pracy oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży. Zajmuje się także szkoleniem i doradztwem personalnym szczególnie w zakresie ocen pracowniczych, selekcji i rekrutacji oraz systemów motywowania.

Tekst: Stanisław Leśniak
Zdjęcia: Patrycja Ciemięga


« Powrót W górę