Tomasz Zieliński - stała współpraca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...

 Walczę codziennie o to by...

 Uwielbiam...

 Chcę...

 W Superego...


K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Ogląda... filmy; Myśli... jak psycholog a potem tymi myślami zapełnia Filmometrię