Stanisław Leśniak - stała współpraca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...
homo duplex
 Walczę codziennie o to by...
świat przestał spostrzegać makakę plamistą przez pryzmat fałszywych stereotypów
 Uwielbiam...
uśmiech, gdy na dworze deszcz
 Chcę...
znów odwiedzić Dukle - choć raz jeszcze, choć raz...
 W Superego...
najbardziej podobają mi się te konwenansiki. Także to, co pozwala nam tworzyć, bo daje oparcie, wyznacza język

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Spaceruje... po Lublinie w celu poznania intrygujących miejsc, które odwiedza się najwyżej raz w życiu