Magdalena Baczyńska - zastępca redaktor naczelnej, korektor
Studia: II rok psychologii | IV rok filologii polskiej
 Jestem...
Magda
 Walczę codziennie o to by...
się nie spóźnić na zajęcia
 Uwielbiam...
podróże i wiosnę
 Chcę...
mi się bardziej niż mi się nie chce
 W Superego...
żadna literka nie zginie

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Potrafi... czytać i recenzować książki; Bada... poprawność artykułów; Obserwuje... świat by go później opisać