Klaudia Kawecka - stała współpraca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...
chodzącym wulkanem energii
 Walczę codziennie o to by...
było kolorowo
 Uwielbiam...
życie w ciągłym biegu
 Chcę...
być wieczną optymistką
 W Superego...
pojawiam się i znikam

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Wspomina... teorie znanych psychologów prowadząc z nimi psychowywiady