Jakub Sielezin - stała współpraca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...
przekorny
 Walczę codziennie o to by...
nie zaspać na zajęcia
 Uwielbiam...
grać na gitarze
 Chcę...
mieszkać na Nowej Zelandii
 W Superego...
robię to co lubię... piszę

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Rzuca... studenckim okiem na prawo i lewo a potem przedstawia to redakcji w formie papierowej; Bywa... tu i tam, a potem streszcza co się działo