Jacek Piotrowski - wydawca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...
bardziej udoskonaloną małpą
 Walczę codziennie o to by...
mieć przez chwilę spokój
 Uwielbiam...
być ze swoją dziewczyną
 Chcę...
rządzić światem
 W Superego...
będę decydował kto, gdzie, kiedy

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Fantazjuje... na temat polskiej fantastyki i przy okazji pisze ich recenzje; Wydaje... nas, znaczy nasz biuletyn