Katarzyna Gawłowska - stała współpraca
Studia: III rok psychologii
 Jestem...
trochę roztrzepana
 Walczę codziennie o to by...
dostać się do windy na KULu
 Uwielbiam...
czekoladę
 Chcę...
na starość mieć pozytywny bilans życia i... mieć osobisty ekspres do kawy
 W Superego...
najbardziej denerwuje mnie to, że jest takie super

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Siedzi... i myśli o czym by tu napisać