Emila Dryl - stała współpraca
Studia: IV rok psychologii
 Jestem...
sobą
 Walczę codziennie o to by...
wstać prawą nogą
 Uwielbiam...
biegać nago po łące o świcie
 Chcę...
więcej, więcej, więcej...
 W Superego...
brakuje mi komiksów

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Testuje... Pracownię Psychometryczną, by móc pisać opinie psychologiczne