Aneta Organiecka - stała współpraca
Studia: IV rok psychologii
 Jestem...
więc myślę
 Walczę codziennie o to by...
najpierw zjeść a potem włączyć komputer
 Uwielbiam...
kiedy mogę być sobą, a ostatnio czekoladę pod każdą postacią
 Chcę...
by snikersy były w cenie kajzerek
 W Superego...
poezja ma popłynie

K r ó t k a   c h a r a k t e r y s t y k a
Bywa... nadwornym poetą, bo gdy rymuje lepiej się czuje